Sepetim (0) Toplam: 0,00
%25
Cep Boy Risale Seti- 8393 (9 Kitap) Bediüzzaman Said Nursi Cep Boy Risale Seti- 8393 (9 Kitap) Bediüzzaman Said Nursi Cep Boy Risale Seti- 8393 (9 Kitap) Bediüzzaman Said Nursi Cep Boy Risale Seti- 8393 (9 Kitap) Bediüzzaman Said Nursi Cep Boy Risale Seti- 8393 (9 Kitap) Bediüzzaman Said Nursi Cep Boy Risale Seti- 8393 (9 Kitap) Bediüzzaman Said Nursi Cep Boy Risale Seti- 8393 (9 Kitap) Bediüzzaman Said Nursi Cep Boy Risale Seti- 8393 (9 Kitap) Bediüzzaman Said Nursi Cep Boy Risale Seti- 8393 (9 Kitap) Bediüzzaman Said Nursi Cep Boy Risale Seti- 8393 (9 Kitap) Bediüzzaman Said Nursi

Risale-i Nur KülliyatındanCep Boy Risale Seti- 8393 (9 Kitap)Bezcilt Kapak-Cep boy-Sayfa içi lügatçeli-İndexli-Ayvoril kağıt

Liste Fiyatı : 625,00
İndirimli Fiyat : 468,75
Kazancınız : 156,25
Taksitli fiyat : 3 x 156,25
%25
Temin süresi 4 gündür.
9789755258393
417593
Cep Boy Risale Seti- 8393 (9 Kitap)
Cep Boy Risale Seti- 8393 (9 Kitap) Risale-i Nur Külliyatından Bezcilt Kapak-Cep boy-Sayfa içi lügatçeli-İndexli-Ayvoril kağıt
468.75

Risale-i Nur Külliyatından

Cep Boy Risale Seti

 
İhlâs Risaleleri ve Hücumât-ı Sitte:
* Müslümanların, dinî cemaatlerin iman hizmetlerinde ve birbirleriyle olan münasebetlerinde olmazsa olmaz bir düstur olan ihlâs eksenindeki temel ölçülerin anlatıldığı Yirminci Lem'a...
* Bediüzzaman'ın "En azından her on beş günde bir defa okunmalı" dediği, ihlâsı kazanmanın ve muhafaza etmenin şartları ile ihlâsı kıran sebeplerin anlatıldığı Yirmi Birinci Lem'a...
* Yine Bediüzzaman'ın, başına "Kur'ân-ı Hakîm'in tilmizlerini (talebelerini) ve hâdimlerini (hizmetkârlarını) ikaz etmek ve aldanmamak için yazılmıştır." notunu düştüğü Hücumat-ı Sitte (Şeytanın Altı Hücumu/Desisesi)...
Gerçek kurtuluşun yegâne vesilesi olan "ihlas"ı her yönüyle ders veren, Risale-i Nur'dan bir harika bir eser.
 
Uhuvvet Risalesi:
* Mü'minler arasındaki büyük birlik bağları...
* Sevgi ve düşmanlık duygularının yönelmesi gereken adresler...
* Hak, adalet ve insaf ölçüleri...
* Dünya barışını iman ve insaniyet temelinde inşâ edecek kudsî prensipler...
Kısacası, bir barış ve kardeşlik manifestosu...
 
 
Tabiat Risalesi:
*Bediüzzaman'ın "Tabiattan gelen fikr-i küfrîyi [Allah'ı inkâr fikrini] dirilmeyecek bir surette öldürüyor, küfrün temel taşını zîr ü zeber [darmadağın] ediyor." dediği muhteşem bir eser.
*"Her şey kendi kendine oluyor", "Varlıklar tabiatın bir gereği olarak vücuda geliyor" ve "Eşya sebeplerin bir araya gelmesiyle varlık sahasına çıkıyor" gibi imana tuzak kuran sözleri aklî ve mantıkî deliller ile çürütüyor.

*Bediüzzaman "Tabiat bir nakıştır, Nakkaş olamaz; bir sanattır, Sanatkâr olamaz; bir kanundur, Kudret olamaz..." diyor.

 

Küçük Sözler:

*İnsan bir yolcudur. Çocukluktan gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden haşre, haşirden ebede kadar yolculuğu devam eder.

*Bu yolculuğun en mühim safhaları “dünya hayatı”nda yaşanır. Esasen dünya, ebedî hayata hazırlık için Rabbimizin tayin ettiği müddet zarfında kalınan bir imtihan meydanıdır. Bu imtihanın seyrini ve neticelerini ise büyük ölçüde insanın ‘tercihleri’ şekillendirir.

*İşte, büyük İslâm âlimi ve mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursî, Küçük Sözler isimli eserinde, Kur’anî temsil ve örneklemelerle, insana bu tercihlerinde yol gösterecek irşad ve nasihatlerde bulunuyor.

 

Yirmi Üçüncü Söz

*Risale-i Nur Külliyatından Sözler isimli eserde geçen Yirmi Üçüncü Söz, insanın bu dünyaya gönderiliş maksadını ve asıl vazifesini ortaya koyan; insanı ‘insan’ eden temel unsurun “iman” olduğunu, iman etmemenin ise insanı “gayet aciz bir canavar hayvan” hükmüne getirdiğini orijinal temsillerle izah ve ispat eden, iki “mebhas”dan müteşekkil mühim bir risaledir.

*“İnsan, iman, ibadet, dua” gibi anahtar kelimelerle özetlenebilecek Yirmi Üçüncü Söz tanzimi, “insan, dünya ve kâinatın mahiyeti; insanın bu dünyaya geliş maksadı ve asıl vazifesi” gibi temel ve hayâtî konulara açıklık getirir.

 

Münâcât

*Bediüzzaman Said Nursî, uzun ve bereketli ömrünün en güzel meyvesi olarak kaleme aldığı Risale-i Nur Külliyatının bütününde terennüm ettiği manaları, Münacat isimli bu eserinde muhteşem bir üslûpla hülâsa ediyor. Ve bütün kâinatın tasdikindeki İlâhî hakikatlere dayanarak, Cenab-ı Hakka dua ediyor, niyazda bulunuyor.

*Kur’ânî tefekkürün gönülleri fetheden cazibesine en güzel örneklerden biri olan Münâcât, başlı başına bir iman ve dua abidesidir.

*Bediüzzaman bu eseri için “Kur’ân’dan ve münâcât-ı Nebeviye olan Cevşenü’l-Kebîr’den aldığım bir ders” demiş, bir “ibadet-i tefekküriye” olarak Cenab-ı Hakka dergâhına arz ettiğini bildirmiştir.

 

Ramazan-İkti̇sat-Şükür Ri̇saleleri̇

*Ramazan orucu, İslâm’ın beş şartının en mühimlerinden birisidir. Oruç, insan hayatına hem şahsî hem de içtimaî yönden maddî ve manevî önemli tesirleri olan pek çok hikmete sahiptir.

*İktisat ve şükür ise, insanın asıl vazifesi ve yaratılışının neticesi olması itibarıyla, ayrıca içtimaî hayatı tanzim etmesi yönüyle oruçla önemli bir yakınlığı vardır.

*İşte, Üstad Bediüzzaman Said Nursî’nin bu eserinde, birbirleriyle irtibatlı oruç, şükür ve iktisat hakkındaki pek çok hikmeti okuyup keşfedebilirsiniz.

     * Ramazan orucunun hikmetleri nelerdir?

     * Kur'ân ayında Kur'ân'a nasıl muhatap olalım?

     * Nimetlerin şükrünü nasıl yapmalıyız?

     * İktisat ve kanaatle gelen bereket...

     * Hırs ve israfın ağır faturası...

Ve daha pek çok konu bu eserde...

 

Münazarat

 "Azametli bahtsız bir kıt’anın, şanlı talihsiz bir devletin, değerli sahipsiz bir kavmin reçetesi veyahut Bediüzzaman’ın Münazaratı."

(Münazarat)

 

Münazarat, Bediüzzaman Said Nursî'nin 1910'da doğudaki aşiretler arasında yaptığı seyahatlerde, "Meşrutiyet, Hürriyet, Kanun-u Esâsî, İstibdat, Tek Adamlık, Meclis Hâkimiyeti, Gayr-i Müslimlerle İlişkiler" gibi hususlarda yaklaşık 150 soruya verdiği tarihî cevapları ihtiva eden bir risaledir. Kendi tabiriyle “hayat-ı içtimaiye medresesinde aldığı dersleri ve konuşmaları”dır.

“Eski Said” dönemi eserlerinden olan ve Bediüzzaman’ın "Siyaset tabiplerine teşhis-i illete [hastalığı teşhis etmeye] dair hizmetle muvazzaftır." dediği eserin, bilhassa siyasetçiler için bir başucu kitabı niteliğinde olduğunu düşünüyoruz.

Adeta bir “yüz yıllık demokrasi manifestosu” olarak değerlendirilebilecek eserde, Said Nursî’nin hayatının bir gayesi olarak gördüğü Medresetüzzehra eğitim projesinin esasları da bulunmaktadır.

 

İhtiyarlar Risalesi

 Gençlik, insan hayatının en güzel devresidir. Genç insan, güç ve enerjinin zirvesindedir. Şevk ve heyecan doludur. Geleceğe dair parlak ümitleri, geniş hayalleri vardır. Sağlıklıdır, dinamiktir. Duygu ve kabiliyetleri taze, kavrama gücü keskindir. Hareketli, cevvaldir.
Evet, şüphesiz, hayatın en güzel devresi gençlik yıllarıdır. Ama, yıllar ilerledikçe gençliğin güç ve enerjisi zayıflamaya yüz tutar. Kaçınılmaz bir gerçektir yaşlılık. Ve istisnalar dışında, her insanın eninde sonunda uğrayacağı bir duraktır. Hayatın kanunu böyle konulmuştur.
Yaşlılığın getirdiği manevî yıpranmadan korunmanın tek bir çaresi vardır. O da, hayatın manasını çözmektir. Ölümün bir bitiş, bir yok oluş olmadığını anlamaktır. “Ben kimim? Nereden gelip, nereye gidiyorum? Bu dünyadaki vazifem nedir? Öldükten sonra ne olacağım ve nereye gideceğim?” sorularının doğru cevaplarını bulmaktır. Dünyanın bir imtihan yeri olduğunu; hayatın bize bu imtihan için verildiğini; hayat boyunca başa gelen bütün hâllerin bu imtihanın birer parçası olduğunu; gençliğin de, ihtiyarlığın da bu imtihanın içinde bir mana kazandığını kavramaktır.
İşte, İhtiyarlar Risalesi bütün bu manaları tesirli bir dille izah ederek, yaşlı insanların hassas ruhlarında açılmış olan yaraları müşfik bir hekim maharetiyle tedavi eden mesajlarla örülü bir eserdir. Ve sadece yaşlıların değil, yaşlanma gerçeğiyle yüz yüze gelmek durumundaki her insanın el kitabıdır.

 

 
Set kitapları:
1-İhlâs Risalesi ve Hücumât-ı Sitte
2-Uhuvvet Risalesi
3-Tabiat Risalesi
4-Küçük Sözler
5-Yirmi Üçüncü Söz
6-Münâcât
7-Ramazan İktisat Şükür Risalesi
8-Münazarat
9-İhtiyarlar Risalesi
 

 

 • Açıklama
  • Risale-i Nur Külliyatından

   Cep Boy Risale Seti

    
   İhlâs Risaleleri ve Hücumât-ı Sitte:
   * Müslümanların, dinî cemaatlerin iman hizmetlerinde ve birbirleriyle olan münasebetlerinde olmazsa olmaz bir düstur olan ihlâs eksenindeki temel ölçülerin anlatıldığı Yirminci Lem'a...
   * Bediüzzaman'ın "En azından her on beş günde bir defa okunmalı" dediği, ihlâsı kazanmanın ve muhafaza etmenin şartları ile ihlâsı kıran sebeplerin anlatıldığı Yirmi Birinci Lem'a...
   * Yine Bediüzzaman'ın, başına "Kur'ân-ı Hakîm'in tilmizlerini (talebelerini) ve hâdimlerini (hizmetkârlarını) ikaz etmek ve aldanmamak için yazılmıştır." notunu düştüğü Hücumat-ı Sitte (Şeytanın Altı Hücumu/Desisesi)...
   Gerçek kurtuluşun yegâne vesilesi olan "ihlas"ı her yönüyle ders veren, Risale-i Nur'dan bir harika bir eser.
    
   Uhuvvet Risalesi:
   * Mü'minler arasındaki büyük birlik bağları...
   * Sevgi ve düşmanlık duygularının yönelmesi gereken adresler...
   * Hak, adalet ve insaf ölçüleri...
   * Dünya barışını iman ve insaniyet temelinde inşâ edecek kudsî prensipler...
   Kısacası, bir barış ve kardeşlik manifestosu...
    
    
   Tabiat Risalesi:
   *Bediüzzaman'ın "Tabiattan gelen fikr-i küfrîyi [Allah'ı inkâr fikrini] dirilmeyecek bir surette öldürüyor, küfrün temel taşını zîr ü zeber [darmadağın] ediyor." dediği muhteşem bir eser.
   *"Her şey kendi kendine oluyor", "Varlıklar tabiatın bir gereği olarak vücuda geliyor" ve "Eşya sebeplerin bir araya gelmesiyle varlık sahasına çıkıyor" gibi imana tuzak kuran sözleri aklî ve mantıkî deliller ile çürütüyor.

   *Bediüzzaman "Tabiat bir nakıştır, Nakkaş olamaz; bir sanattır, Sanatkâr olamaz; bir kanundur, Kudret olamaz..." diyor.

    

   Küçük Sözler:

   *İnsan bir yolcudur. Çocukluktan gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden haşre, haşirden ebede kadar yolculuğu devam eder.

   *Bu yolculuğun en mühim safhaları “dünya hayatı”nda yaşanır. Esasen dünya, ebedî hayata hazırlık için Rabbimizin tayin ettiği müddet zarfında kalınan bir imtihan meydanıdır. Bu imtihanın seyrini ve neticelerini ise büyük ölçüde insanın ‘tercihleri’ şekillendirir.

   *İşte, büyük İslâm âlimi ve mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursî, Küçük Sözler isimli eserinde, Kur’anî temsil ve örneklemelerle, insana bu tercihlerinde yol gösterecek irşad ve nasihatlerde bulunuyor.

    

   Yirmi Üçüncü Söz

   *Risale-i Nur Külliyatından Sözler isimli eserde geçen Yirmi Üçüncü Söz, insanın bu dünyaya gönderiliş maksadını ve asıl vazifesini ortaya koyan; insanı ‘insan’ eden temel unsurun “iman” olduğunu, iman etmemenin ise insanı “gayet aciz bir canavar hayvan” hükmüne getirdiğini orijinal temsillerle izah ve ispat eden, iki “mebhas”dan müteşekkil mühim bir risaledir.

   *“İnsan, iman, ibadet, dua” gibi anahtar kelimelerle özetlenebilecek Yirmi Üçüncü Söz tanzimi, “insan, dünya ve kâinatın mahiyeti; insanın bu dünyaya geliş maksadı ve asıl vazifesi” gibi temel ve hayâtî konulara açıklık getirir.

    

   Münâcât

   *Bediüzzaman Said Nursî, uzun ve bereketli ömrünün en güzel meyvesi olarak kaleme aldığı Risale-i Nur Külliyatının bütününde terennüm ettiği manaları, Münacat isimli bu eserinde muhteşem bir üslûpla hülâsa ediyor. Ve bütün kâinatın tasdikindeki İlâhî hakikatlere dayanarak, Cenab-ı Hakka dua ediyor, niyazda bulunuyor.

   *Kur’ânî tefekkürün gönülleri fetheden cazibesine en güzel örneklerden biri olan Münâcât, başlı başına bir iman ve dua abidesidir.

   *Bediüzzaman bu eseri için “Kur’ân’dan ve münâcât-ı Nebeviye olan Cevşenü’l-Kebîr’den aldığım bir ders” demiş, bir “ibadet-i tefekküriye” olarak Cenab-ı Hakka dergâhına arz ettiğini bildirmiştir.

    

   Ramazan-İkti̇sat-Şükür Ri̇saleleri̇

   *Ramazan orucu, İslâm’ın beş şartının en mühimlerinden birisidir. Oruç, insan hayatına hem şahsî hem de içtimaî yönden maddî ve manevî önemli tesirleri olan pek çok hikmete sahiptir.

   *İktisat ve şükür ise, insanın asıl vazifesi ve yaratılışının neticesi olması itibarıyla, ayrıca içtimaî hayatı tanzim etmesi yönüyle oruçla önemli bir yakınlığı vardır.

   *İşte, Üstad Bediüzzaman Said Nursî’nin bu eserinde, birbirleriyle irtibatlı oruç, şükür ve iktisat hakkındaki pek çok hikmeti okuyup keşfedebilirsiniz.

        * Ramazan orucunun hikmetleri nelerdir?

        * Kur'ân ayında Kur'ân'a nasıl muhatap olalım?

        * Nimetlerin şükrünü nasıl yapmalıyız?

        * İktisat ve kanaatle gelen bereket...

        * Hırs ve israfın ağır faturası...

   Ve daha pek çok konu bu eserde...

    

   Münazarat

    "Azametli bahtsız bir kıt’anın, şanlı talihsiz bir devletin, değerli sahipsiz bir kavmin reçetesi veyahut Bediüzzaman’ın Münazaratı."

   (Münazarat)

    

   Münazarat, Bediüzzaman Said Nursî'nin 1910'da doğudaki aşiretler arasında yaptığı seyahatlerde, "Meşrutiyet, Hürriyet, Kanun-u Esâsî, İstibdat, Tek Adamlık, Meclis Hâkimiyeti, Gayr-i Müslimlerle İlişkiler" gibi hususlarda yaklaşık 150 soruya verdiği tarihî cevapları ihtiva eden bir risaledir. Kendi tabiriyle “hayat-ı içtimaiye medresesinde aldığı dersleri ve konuşmaları”dır.

   “Eski Said” dönemi eserlerinden olan ve Bediüzzaman’ın "Siyaset tabiplerine teşhis-i illete [hastalığı teşhis etmeye] dair hizmetle muvazzaftır." dediği eserin, bilhassa siyasetçiler için bir başucu kitabı niteliğinde olduğunu düşünüyoruz.

   Adeta bir “yüz yıllık demokrasi manifestosu” olarak değerlendirilebilecek eserde, Said Nursî’nin hayatının bir gayesi olarak gördüğü Medresetüzzehra eğitim projesinin esasları da bulunmaktadır.

    

   İhtiyarlar Risalesi

    Gençlik, insan hayatının en güzel devresidir. Genç insan, güç ve enerjinin zirvesindedir. Şevk ve heyecan doludur. Geleceğe dair parlak ümitleri, geniş hayalleri vardır. Sağlıklıdır, dinamiktir. Duygu ve kabiliyetleri taze, kavrama gücü keskindir. Hareketli, cevvaldir.
   Evet, şüphesiz, hayatın en güzel devresi gençlik yıllarıdır. Ama, yıllar ilerledikçe gençliğin güç ve enerjisi zayıflamaya yüz tutar. Kaçınılmaz bir gerçektir yaşlılık. Ve istisnalar dışında, her insanın eninde sonunda uğrayacağı bir duraktır. Hayatın kanunu böyle konulmuştur.
   Yaşlılığın getirdiği manevî yıpranmadan korunmanın tek bir çaresi vardır. O da, hayatın manasını çözmektir. Ölümün bir bitiş, bir yok oluş olmadığını anlamaktır. “Ben kimim? Nereden gelip, nereye gidiyorum? Bu dünyadaki vazifem nedir? Öldükten sonra ne olacağım ve nereye gideceğim?” sorularının doğru cevaplarını bulmaktır. Dünyanın bir imtihan yeri olduğunu; hayatın bize bu imtihan için verildiğini; hayat boyunca başa gelen bütün hâllerin bu imtihanın birer parçası olduğunu; gençliğin de, ihtiyarlığın da bu imtihanın içinde bir mana kazandığını kavramaktır.
   İşte, İhtiyarlar Risalesi bütün bu manaları tesirli bir dille izah ederek, yaşlı insanların hassas ruhlarında açılmış olan yaraları müşfik bir hekim maharetiyle tedavi eden mesajlarla örülü bir eserdir. Ve sadece yaşlıların değil, yaşlanma gerçeğiyle yüz yüze gelmek durumundaki her insanın el kitabıdır.

    

    
   Set kitapları:
   1-İhlâs Risalesi ve Hücumât-ı Sitte
   2-Uhuvvet Risalesi
   3-Tabiat Risalesi
   4-Küçük Sözler
   5-Yirmi Üçüncü Söz
   6-Münâcât
   7-Ramazan İktisat Şükür Risalesi
   8-Münazarat
   9-İhtiyarlar Risalesi
    

    

   Stok Kodu
   :
   9789755258393
   Boyut
   :
   90x145
   Sayfa Sayısı
   :
   1278
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   Mart- 2020
   Kapak Türü
   :
   Bezcilt
   Kağıt Türü
   :
   Ivory kağıt
   Dili
   :
   Türkçe
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   468,75   
   468,75   
   2
   234,38   
   468,75   
   3
   156,25   
   468,75   
   Finansbank Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   468,75   
   468,75   
   2
   234,38   
   468,75   
   3
   156,25   
   468,75   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   468,75   
   468,75   
   2
   234,38   
   468,75   
   3
   156,25   
   468,75   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   468,75   
   468,75   
   2
   234,38   
   468,75   
   3
   156,25   
   468,75   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   468,75   
   468,75   
   2
   234,38   
   468,75   
   3
   156,25   
   468,75   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   468,75   
   468,75   
   2
   234,38   
   468,75   
   3
   156,25   
   468,75   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   468,75   
   468,75   
   2
   234,38   
   468,75   
   3
   156,25   
   468,75   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Yazarın Diğer Kitapları
 • Yayınevinin Diğer Kitapları
Kapat