Sepetim (0) Toplam: 0,00
%25
Cep Boy Risale Seti- 8393 (8 Kitap) Bediüzzaman Said Nursi Cep Boy Risale Seti- 8393 (8 Kitap) Bediüzzaman Said Nursi Cep Boy Risale Seti- 8393 (8 Kitap) Bediüzzaman Said Nursi Cep Boy Risale Seti- 8393 (8 Kitap) Bediüzzaman Said Nursi Cep Boy Risale Seti- 8393 (8 Kitap) Bediüzzaman Said Nursi Cep Boy Risale Seti- 8393 (8 Kitap) Bediüzzaman Said Nursi Cep Boy Risale Seti- 8393 (8 Kitap) Bediüzzaman Said Nursi Cep Boy Risale Seti- 8393 (8 Kitap) Bediüzzaman Said Nursi Cep Boy Risale Seti- 8393 (8 Kitap) Bediüzzaman Said Nursi

Risale-i Nur KülliyatındanCep Boy Risale Seti- 8393 (8 Kitap)Bezcilt Kapak-Cep boy-Sayfa içi lügatçeli-İndexli-Ayvoril kağıt

Liste Fiyatı : 200,00
İndirimli Fiyat : 150,00
Kazancınız : 50,00
Taksitli fiyat : 5 x 30,00
%25
Temin süresi 5 gündür.
9789755258393
417593
Cep Boy Risale Seti- 8393 (8 Kitap)
Cep Boy Risale Seti- 8393 (8 Kitap) Risale-i Nur Külliyatından Bezcilt Kapak-Cep boy-Sayfa içi lügatçeli-İndexli-Ayvoril kağıt
150.00

Risale-i Nur Külliyatından

Cep Boy Risale Seti

 
İhlâs Risaleleri ve Hücumât-ı Sitte:
* Müslümanların, dinî cemaatlerin iman hizmetlerinde ve birbirleriyle olan münasebetlerinde olmazsa olmaz bir düstur olan ihlâs eksenindeki temel ölçülerin anlatıldığı Yirminci Lem'a...
* Bediüzzaman'ın "En azından her on beş günde bir defa okunmalı" dediği, ihlâsı kazanmanın ve muhafaza etmenin şartları ile ihlâsı kıran sebeplerin anlatıldığı Yirmi Birinci Lem'a...
* Yine Bediüzzaman'ın, başına "Kur'ân-ı Hakîm'in tilmizlerini (talebelerini) ve hâdimlerini (hizmetkârlarını) ikaz etmek ve aldanmamak için yazılmıştır." notunu düştüğü Hücumat-ı Sitte (Şeytanın Altı Hücumu/Desisesi)...
Gerçek kurtuluşun yegâne vesilesi olan "ihlas"ı her yönüyle ders veren, Risale-i Nur'dan bir harika bir eser.
 
Uhuvvet Risalesi:
* Mü'minler arasındaki büyük birlik bağları...
* Sevgi ve düşmanlık duygularının yönelmesi gereken adresler...
* Hak, adalet ve insaf ölçüleri...
* Dünya barışını iman ve insaniyet temelinde inşâ edecek kudsî prensipler...
Kısacası, bir barış ve kardeşlik manifestosu...
 
 
Tabiat Risalesi:
*Bediüzzaman'ın "Tabiattan gelen fikr-i küfrîyi [Allah'ı inkâr fikrini] dirilmeyecek bir surette öldürüyor, küfrün temel taşını zîr ü zeber [darmadağın] ediyor." dediği muhteşem bir eser.
*"Her şey kendi kendine oluyor", "Varlıklar tabiatın bir gereği olarak vücuda geliyor" ve "Eşya sebeplerin bir araya gelmesiyle varlık sahasına çıkıyor" gibi imana tuzak kuran sözleri aklî ve mantıkî deliller ile çürütüyor.

*Bediüzzaman "Tabiat bir nakıştır, Nakkaş olamaz; bir sanattır, Sanatkâr olamaz; bir kanundur, Kudret olamaz..." diyor.

 

Küçük Sözler:

*İnsan bir yolcudur. Çocukluktan gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden haşre, haşirden ebede kadar yolculuğu devam eder.

*Bu yolculuğun en mühim safhaları “dünya hayatı”nda yaşanır. Esasen dünya, ebedî hayata hazırlık için Rabbimizin tayin ettiği müddet zarfında kalınan bir imtihan meydanıdır. Bu imtihanın seyrini ve neticelerini ise büyük ölçüde insanın ‘tercihleri’ şekillendirir.

*İşte, büyük İslâm âlimi ve mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursî, Küçük Sözler isimli eserinde, Kur’anî temsil ve örneklemelerle, insana bu tercihlerinde yol gösterecek irşad ve nasihatlerde bulunuyor.

 

Yirmi Üçüncü Söz

*Risale-i Nur Külliyatından Sözler isimli eserde geçen Yirmi Üçüncü Söz, insanın bu dünyaya gönderiliş maksadını ve asıl vazifesini ortaya koyan; insanı ‘insan’ eden temel unsurun “iman” olduğunu, iman etmemenin ise insanı “gayet aciz bir canavar hayvan” hükmüne getirdiğini orijinal temsillerle izah ve ispat eden, iki “mebhas”dan müteşekkil mühim bir risaledir.

*“İnsan, iman, ibadet, dua” gibi anahtar kelimelerle özetlenebilecek Yirmi Üçüncü Söz tanzimi, “insan, dünya ve kâinatın mahiyeti; insanın bu dünyaya geliş maksadı ve asıl vazifesi” gibi temel ve hayâtî konulara açıklık getirir.

 

Münâcât

*Bediüzzaman Said Nursî, uzun ve bereketli ömrünün en güzel meyvesi olarak kaleme aldığı Risale-i Nur Külliyatının bütününde terennüm ettiği manaları, Münacat isimli bu eserinde muhteşem bir üslûpla hülâsa ediyor. Ve bütün kâinatın tasdikindeki İlâhî hakikatlere dayanarak, Cenab-ı Hakka dua ediyor, niyazda bulunuyor.

*Kur’ânî tefekkürün gönülleri fetheden cazibesine en güzel örneklerden biri olan Münâcât, başlı başına bir iman ve dua abidesidir.

*Bediüzzaman bu eseri için “Kur’ân’dan ve münâcât-ı Nebeviye olan Cevşenü’l-Kebîr’den aldığım bir ders” demiş, bir “ibadet-i tefekküriye” olarak Cenab-ı Hakka dergâhına arz ettiğini bildirmiştir.

 

Ramazan-İkti̇sat-Şükür Ri̇saleleri̇

*Ramazan orucu, İslâm’ın beş şartının en mühimlerinden birisidir. Oruç, insan hayatına hem şahsî hem de içtimaî yönden maddî ve manevî önemli tesirleri olan pek çok hikmete sahiptir.

*İktisat ve şükür ise, insanın asıl vazifesi ve yaratılışının neticesi olması itibarıyla, ayrıca içtimaî hayatı tanzim etmesi yönüyle oruçla önemli bir yakınlığı vardır.

*İşte, Üstad Bediüzzaman Said Nursî’nin bu eserinde, birbirleriyle irtibatlı oruç, şükür ve iktisat hakkındaki pek çok hikmeti okuyup keşfedebilirsiniz.

     * Ramazan orucunun hikmetleri nelerdir?

     * Kur'ân ayında Kur'ân'a nasıl muhatap olalım?

     * Nimetlerin şükrünü nasıl yapmalıyız?

     * İktisat ve kanaatle gelen bereket...

     * Hırs ve israfın ağır faturası...

Ve daha pek çok konu bu eserde...

 

Münazarat

 "Azametli bahtsız bir kıt’anın, şanlı talihsiz bir devletin, değerli sahipsiz bir kavmin reçetesi veyahut Bediüzzaman’ın Münazaratı."

(Münazarat)

 

Münazarat, Bediüzzaman Said Nursî'nin 1910'da doğudaki aşiretler arasında yaptığı seyahatlerde, "Meşrutiyet, Hürriyet, Kanun-u Esâsî, İstibdat, Tek Adamlık, Meclis Hâkimiyeti, Gayr-i Müslimlerle İlişkiler" gibi hususlarda yaklaşık 150 soruya verdiği tarihî cevapları ihtiva eden bir risaledir. Kendi tabiriyle “hayat-ı içtimaiye medresesinde aldığı dersleri ve konuşmaları”dır.

“Eski Said” dönemi eserlerinden olan ve Bediüzzaman’ın "Siyaset tabiplerine teşhis-i illete [hastalığı teşhis etmeye] dair hizmetle muvazzaftır." dediği eserin, bilhassa siyasetçiler için bir başucu kitabı niteliğinde olduğunu düşünüyoruz.

Adeta bir “yüz yıllık demokrasi manifestosu” olarak değerlendirilebilecek eserde, Said Nursî’nin hayatının bir gayesi olarak gördüğü Medresetüzzehra eğitim projesinin esasları da bulunmaktadır.

 

 
Set kitapları:
1-İhlâs Risalesi ve Hücumât-ı Sitte
2-Uhuvvet Risalesi
3-Tabiat Risalesi
4-Küçük Sözler
5-Yirmi Üçüncü Söz
6-Münâcât
7-Ramazan İktisat Şükür Risalesi
8-Münazarat

 

Kapat